top of page
Erato logo.jpg

Since 1993, Belgian's finest Alternative rock, Gothic rock and Wave band.


With their Gothic Rock/New Wave, formed in the 90s, they have made the typical sound of the eighties their trademark. They perform their own songs that The Sisters of Mercy can learn something from; beautiful guitar parts, a heavy voice and a strong rhythm. Be dark, be awake, be everything in between, and enjoy the masters of darkness...Met hun Gothic Rock/New Wave, gevormd in de jaren '90, hebben ze het typische geluid van de jaren tachtig tot hun handelsmerk gemaakt. Ze brengen eigen nummers waar The Sisters of Mercy nog iets van kunnen leren; mooie gitaarpartijen, een zware stem en een sterk ritme.
Wees donker, wees wakker, wees ook alles ertussen, en geniet van de meesters van de duisternis...

bottom of page